Stedenband Kortenberg - Blauwgrond

Vlaams Brabant - Paramaribo / België - Suriname

Waarom Blauwgrond?

Na een lange procedure van inspraak onder impuls van de GROS heeft Kortenberg in 2002 gekozen voor een stedenband met Blauwgrond in Suriname. Een belangrijke reden om voor Suriname en dan in het bijzonder Blauwgrond te kiezen, is de taal. In Suriname spreekt de bevolking Nederlands. In principe kan iedere burger van Kortenberg communiceren met de inwoners van Blauwgrond. Zo kan elke burger gemakkelijker worden betrokken bij de stedenband. Het ressort Blauwgrond maakt deel uit van het district Paramaribo-Noord. Een ressort is vergelijkbaar met een gemeente en een district met een provincie. Het district Paramaribo-Noord telt 12 ressorten waarvan Blauwgrond er dus één is. Een ressort wordt geleid door een ressortraad die bestaat uit leden die democratisch worden verkozen door de kiesgerechtigden. Het ressort Blauwgrond telt ongeveer 25.000 inwoners; Kortenberg bijna 18.000. Beide gemeenten liggen niet ver van een stad, respectievelijk bij Paramaribo en op de as Brussel-Leuven, waardoor enige verstedelijking aanwezig is.

Realisaties 2002 - 2005

2002 wordt gekenmerkt door de opstart van de stedenband. De nadruk lag dan ook op bekendmaking van de stedenband bij de bevolking. De eerste stappen werden gezet voor de opstart van een computerklas voor de Blauwgrondse scholen. En er was de organisatie van een seniorenfeest.

In 2003 werd een beleidsorgaan, Stichting ‘Kort en Blauw’, opgericht voor het beheer van de projecten die in en op vraag van Blauwgrond werden gerealiseerd. Op bestuurlijk niveau wordt de ressortraad financieel ondersteund om de stedenband en de projecten administratief te kunnen opvolgen. Op vlak van onderwijs werd de computerklas officieel geopend en werden hier de eerste trainingen en cursussen gegeven. Inzake jeugd- en sportwerking was er naast financiële en materiële steun ook een stage voorzien voor leerkrachten vanuit Suriname.

In 2004 is een belangrijk element op bestuurlijk niveau dat de Ressortraad inziet dat zelf initiatief kan worden ontwikkeld met beperkte geldelijke en administratieve middelen en een samenwerking met hogere bestuurlijke echelons kan worden ontplooid. In 2005 concentreerden de activiteiten zich op de sport- en jeugdwerking zoals de renovatie van de bestaande sportinfrastructuur, organisatie van sporttechnische opleiding en opleiding met het oog op vakantiewerking. Inzake onderwijs werden PC’s bezorgd aan de scholen voor hun administratieve werking en werd ander materiaal ter beschikking gesteld.

2005 is een scharnierjaar omdat op alle bestuurlijke niveau’s nieuwe besturen in Suriname worden geïnstalleerd. Een missie vanuit Kortenberg zal dan ook de stedenband samen met het nieuwe bestuur moeten evalueren. De ondersteuning op vlak van jeugd- en sportwerking evenals de bestuurlijke, financiële en technische ondersteuning blijven verzekerd. Tevens is een jongerenproject uitgevoerd in de loop van 2004 en 2005 waarbij Kortenbergse jongeren naar Blauwgrond werden afgevaardigd om mee te helpen een vakantiewerking op te zetten.

Contactpersonen

KORTENBERG

Schepen van ontwikkelingssamenwerking
Stef Ryckmans
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
stef.ryckmans@kortenberg.be

 

GROS–gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
Voorzitter Georges Dusart
Waterstraat 45
3071 Erps-Kwerps
tel 02/759.41.60
georges.dusart@telenet.be

Info over Suriname, Paramaribo en Blauwgrond

Suriname en Paramaribo

Paramaribo is de hoofdstad van de Republiek Suriname waar zo’n 465.000 inwoners leven met verschillende religieuze overtuiging: Hindoe, protestant, rooms-katholiek, moslim, andere . In Paramaribo wonen zo’n 214.000 inwoners van verschillende etnische origine: Afrikaanse Surinamers, Hindoestanen, Javanen, Creolen, Bosnegers, Inheemsen, Chinezen en overigen. Groot-Paramaribo bestaat uit Paramaribo-Noord-Oost en Paramaribo-Zuid-West. Blauwgrond behoort tot Paramaribo-Noord-Oost.

Blauwgrond

Tot het ressort Blauwgrond behoren de woonwijken Leonsberg, Clevia, Morgenstond, Twee Kinderen, Ma Retraite III- VI, Tourtonne III- VI, Flamingopark, Elisabethshof, Uit en Thuis, Geyersvlijt en Mon Plaisir.

Het ressort wordt omgeven door de Atlantische Oceaan, de Surinamerivier en het ressort Rainville. Het dankt zijn naam aan de ‘grond’ Blauwgrond, in de volksmond ‘ Blawgron’. Door sommigen wordt gezegd dat de naam afgeleid is van  blauw zand dat ter plaatse gevonden werd terwijl anderen beweren dat het zo genoemd is omdat er indigo geteeld werd, de grondstof voor een blauwe kleurstof ook wel voor jeans broeken gebruikt. De laatste verklaring lijkt de meest aannemelijke, daar Zorg en Hoop vroeger ook wel ‘Blawgron’ genoemd werd om zijn indigoteelt.