Molenbeekvallei

Afdeling KortenbergDe Molenbeek is de belangrijkste beek in de gemeente Kortenberg.

Zij ontspringt in Kortenberg, in de woonwijk ten westen van de Kiewietstaat. Helaas is daar de riolering nog niet volmaakt, zodat de beek daar ook vervuild raakt.
De beek loopt ondergronds langs de Colombastraat, en komt boven de grond iets na de Chirogebouwen. Zij heet dan nog de Aderbeek. De beek stroomt langs het Warandebos en steekt de Prinsendreef over. Vanaf daar heet ze de Wasbeek, tot aan de Wijnegemhofstraat.Een tweede beek begint bij de vijver van de Abdij en steekt in een buis de Aderbeek over, zodat ze ten zuiden van de Aderbeek komt te liggen. Zij voedt een vijver bij de Prinsendreef, waar veel vleermuizen te zien zijn. Daarna voedt ze de vijvers van het landgoed van de Prins van Merode en stroomt ze bij de Wijnegemhofstraat in de Molenbeek. Hier is heel goed te zien hoe het propere water van deze beek gemengd wordt met het vuile water van de Molenbeek.Tussen de Wijnegemhofstraat en de Schoonaardestraat vormt de beek de noordgrens van het natuurgebied de Rotte Gaten. Meerbeek is naar deze beek genoemd: “Meer” staat voor grens en de Molenbeek vormt de grens tussen Meerbeek en Erps-Kwerps.Na de Schoonaardestraat loopt de beek nog even oostelijk, langs een paar kleine natuurgebieden. Daarna gaat ze naar het noorden, en steekt de N2 over. Ze loopt nu langs de visvijvers van Bellefroid. Daarna gaat de Molenbeek onder de spoorweg Brussel-Leuven door. Met het verbreden van de spoorweg is een onderdoorgang voor het wild gebouwd. Deze onderdoorgang is echter veel te laag....Net ten noorden van de spoorweg ligt de plas aan de Kerselaerenstraat, een recente aanwinst van Natuurpunt Kortenberg. Een mooie plek voor vogelobservaties!Daarna vormt de Molenbeek de grens tussen de gemeenten Kortenberg en Herent. De afdelingen Kortenberg en Herent beheren hier een aantal natuurgebieden. Hier zijn veel populierenaanplantingen, die we willen omvormen naar een meer natuurlijk landschapstype. De Molenbeek wordt hier al sinds vele eeuwen omhooggestuwd in een bak, dit om de Heersemolen te kunnen aandrijven. Na de molen stroomt de beek langs het Silsombos. Waar de beek de gemeente Kortenberg verlaat vind je de Zwarte Madam, een opvallend Mariabeeld.


De Molenbeek gaat uiteindelijk onder het kanaal Leuven-Dijle door en stroomt bij Boortmeerbeek in de Dijle.
Natuur in Kortenberg


Home